Regulamin

KONTAKT
biuro@nasch.pl
tel. +48 518 990 495

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stroną wykonującą usługę zakupu oraz transportu towarów zawartych w ofercie sklepu IKEA Gdańsk zwanym dalej Usługodawcą jest firma pod nazwą nasch  z siedzibą w Olsztynie
2. Warunkiem wykonania usługi jest sporządzenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.ikea.pl w formie listy zakupów PDF oraz dostarczenie jej do Usługodawcy poprzez przesłanie e-mailem oraz akceptacja regulaminu.
3. Informacje oraz przykładowy cennik umieszczony na stronie internetowej www.nasch.pl traktować należy jako zaproszenie do składania zapytania na wykonanie usługi transportowej. Cena usługi jest uzależniona od  wartości produktów oraz miejsca dostarczenia. Cennik umieszczony na stronie internetowej www.nasch.pl jest cennikiem orientacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
4. Przedmiotem transakcji jest usługa wykonania zakupów w imieniu klienta w sklepie IKEA filia Gdańsk wraz z usługą transportową do miejsca wskazanego w zamówieniu.
5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Oferta usługowa jest ważna wtedy gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Usługodawcy potwierdzająca dostępność towaru oraz cenę realizacji usługi. .
7. Modyfikacja zamówienia lub całkowita rezygnacja jest możliwa maksymalnie do wyznaczonego terminu składania zamówień.
8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w sklepie IKEA Gdańsk. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                     9. Realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia potwierdzenia zamówienia do Usługodawcy.                                                                                                                                                       10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz siłę wyższą, które uniemożliwiły realizację zlecenia.                                                                                                                                     11. Istnieje możliwość zakupu na fakturę VAT o czym Klient powinien poinformować Usługodawcę w zamówieniu.

§ 2. WARUNKI DOSTAWY TOWARU I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie towary dostarczane przez Usługodawcę posiadają gwarancję producenta, podstawą reklamacji u producenta stanowi oryginalny paragon ze sklepu lub faktura VAT ze sklepu.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie internetowej producenta.
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy jakim jest IKEA na własny koszt.
4. Usługodawca nie jest sprzedawcą towaru a jedynie dokonuje zakupu w imieniu Klienta.

§ 4. OCHRONA DANYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez nasch (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) . Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
3. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może zmieniać lub całkowicie usunąć.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert promocyjnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Wstecz